Publicering av handlingar inför extra bolagsstämma 2020-03-06

Report this content

Aktieägarna i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, har kallats till extra bolagsstämma fredagen den 6 mars 2020.

 

Implementa Sol AB (publ) meddelar härmed att handlingar inför extra bolagsstämman ovan nu finns tillgängliga på bolagets hemsida www.implementa.se samt kan även laddas ner via Implementa Sol ABs portal i Cision News.

 

Styrelsen föreslår att punkt 7 i kallelsen - Kompletterande beslut rörande optionsprogram för nyckelpersoner i Bolaget - stryks ur förslaget till dagordning och istället behandlas på kommande ordinarie bolagsstämma 2020.

 

Styrelsen

Implementa Sol AB,

Postadress: Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND

Besöksadress: Traversvägen 1, 245 34 STAFFANSTORP

Tel: 0732-06 45 00

web: www.implementa.se

e-post: info@implementa.se

VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook

Styrelseordförande: Dr Arne Jakobsson

Implementa Sol AB är certifierad solcellsinstallatör och säljer solenergiprodukter för lantbruk, ridhus, industri samt villor till privat- och företagskunder. Bolaget är listat på NGM Nordic SME. Visionen är egna produkter inom förnyelsebar energi.

KUNSKAP - ENGAGEMANG - KVALITET