Rättelse beslut om nyemission med företräde för aktieägarna i Implementa Sol AB (publ)

Report this content

I pressmeddelande 2021-04-22 angående nyemission med företrädesrätt för aktieägarna med teckningstid 10-24 maj 2021 angavs felaktigt att handel med teckningsrätter skall äga rum inom perioden 10 maj till och med 20 maj 2021. Korrekt lydelse skall vara:

att          handel med teckningsrätter skall äga rum inom perioden 10 maj till och med 19 maj 2021;

Styrelsen

Implementa Sol AB,

Traversvägen 1, 245 34 STAFFANSTORP

Tel: 0732-06 45 00

web: www.implementa.se

e-post: info@implementa.se

VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook

Styrelseordförande: Helene Vester

Implementa Sol AB är certifierad solcellsinstallatör och säljer solenergiprodukter för lantbruk, ridhus, industri samt villor till privat- och företagskunder. Bolaget är listat på NGM Nordic SME. Visionen är egna produkter inom förnyelsebar energi.

KUNSKAP - ENGAGEMANG - KVALITET