Utfall nyemission

Implementa Hebe AB (publ) har avslutat sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Antalet tecknade B-aktier i emissionen som ägde rum mellan 2017-10-09 och 2017-10-23 uppgick till 3 328 071 st med företräde och 986 869 st utan företräde, vilket resulterar i en teckningsgrad på 30,2 %.

Bolaget tillförs därmed genom nyemissionen ca 1,29 MSEK före emissionskostnader som förväntas uppgå till ca 200 TSEK. Efter emissionen kommer aktiekapitalet uppgå till 1 403 196,30 kr och antalet aktier i Implementa Hebe AB uppgå till 2 731 269 stycken av serie A och 20 655 336 stycken av serie B.

Avräkningsnotor beräknas skickas ut med start 2017-10-27 till dem som tecknat utan företräde. Likviddag är 2017-11-03.

Styrelsen

Implementa Hebe AB,

Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND

Tel: 0732-06 45 00, fax: 046-12 37 60

web: www.implementa.se

e-post: info@implementa.se

VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook

Styrelseordförande: Margareta Kriz

Implementa Hebe AB säljer solenergiprodukter och tillbehör till privat- och företagskunder. Bolaget har även patent och produkter inom magnetismbaserad nanoteknologi och LifeScience. Bolaget är listat på Nordic MTF. Visionen är egna produkter inom förnyelsebar energi samt uppbyggnad av ett entreprenöriellt innovationshus på den egna fastigheten nära MAX IV och ESS-anläggningarna i den expansiva Lundaregionen i södra Sverige.

Om oss

Implementa Sol AB är certifierad solcellsinstallatör och säljer solenergiprodukter till privat- och företagskunder. Bolaget har även patent och produkter inom magnetismbaserad nanoteknologi och LifeScience. Bolaget är listat på Nordic MTF. Visionen är egna produkter inom förnyelsebar energi samt uppbyggnad av ett entreprenöriellt innovationshus på den egna fastigheten nära MAX IV och ESS-anläggningarna i den expansiva Lundaregionen i södra Sverige.

Prenumerera

Dokument & länkar