Utfall nyemission

Report this content

Implementa Hebe AB (publ) har avslutat sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Antalet tecknade B-aktier i emissionen som ägde rum mellan 2018-03-12 och 2018-03-26 uppgick till 23 263 113 st, vilket resulterar i en teckningsgrad på 33,2 %.

Bolaget tillförs därmed genom nyemissionen ca 2,33 MSEK före emissionskostnader som förväntas uppgå till ca 250 TSEK. Efter emissionen kommer aktiekapitalet uppgå till 2 798 983,08 kr och antalet aktier i Implementa Hebe AB uppgå till 2 731 269 stycken av serie A och 43 918 449 stycken av serie B.

Avräkningsnotor beräknas skickas ut med start 2018-03-29 till dem som tecknat utan företräde. Likviddag är 2018-04-06.

Styrelsen

Implementa Hebe AB,

Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND

Tel: 0732-06 45 00

web: www.implementa.se

e-post: info@implementa.se

VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook

Styrelseordförande: Margareta Kriz

Implementa Hebe AB är certifierad solcellintstallatör och säljer solenergiprodukter samt tillbehör till privat- och företagskunder. Bolaget har även patent och produkter inom magnetismbaserad nanoteknologi och LifeScience. Bolaget är listat på Nordic MTF. Visionen är egna produkter inom förnyelsebar energi samt uppbyggnad av ett entreprenöriellt innovationshus på den egna fastigheten nära MAX IV och ESS-anläggningarna i den expansiva Lundaregionen i södra Sverige.

Prenumerera

Dokument & länkar