Kulturelit eller verklighet

Kultureliten är inte det som bygger kultursverige. Det gör det breda engagemanget runt om i landet, skriver Anders Öhberg i ledaren i senaste numret av Impuls.

-          Kulturpolitiker har en förkärlek att bygga fast sig i hus och institutionsbyggnader. Den nyligen genomförda kultursamverkansmodellen, där staten fördelat 1,2 miljarder till regionala kultursatsningar, har inte inneburit den injektion för det breda kulturlivet som många hade förväntningar på, skriver Anders Öhberg i ledaren i senaste numret av Impuls, Studieförbundet Vuxenskolans tidskrift.

-          Sverige behöver en kulturpolitik som garanterar att alla människor – i alla åldrar, med alla ursprung och i alla delar av landet – ges rätt att möta kultur i dess traditionella mening men också välkomnar var och en till eget skapande.

Den s k kultureliten lever gärna kvar i bilden av att det är på deras tummelplatser – i finkulturens salonger - som kulturen utvecklas och fordras. Vi som lever in en annan verklighet vet att så inte är fallet, skriver Anders Öhberg.

-          Arbetarspel, rockgrupper, hiphopare, graffiti, skapande hantverkare, ungdomars musikengagemang, äldres kulturupplevelser i demensvården, läscirklar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning, o s v. Exemplen från verkligheten kan göras närmast hur lång som helst. Där ges kulturupplevelser och skapas ett engagemang som ger de många människorna tillgång till kulturen. Det är i den verkligheten som amatörer och professionella möts och den nydanande, spännande kulturen föds.

Tidningen Impuls ges ut av Studieförbundet Vuxenskolan.

Kontaktuppgifter

Anders Öhberg, ledarskribent Impuls, anders.ohberg@sv.se, 070 – 626 38 88

Mats Nilsson, redaktionssekreterare Impuls, mats@sv.se, 0708 – 855 30 81

www.impuls.nu

Dokument & länkar