IMS lanserar arkiveringssystem för elektronisk post

IMS lanserar arkiveringssystem för elektronisk post IMS har inlett ett nära samarbete med det engelska företaget KVS kring applikationen Enterprise Vault som är ett arkiverings- och journalsystem för Microsoft Exchange. IMS ska som första svenska företag marknadsföra och sälja applikationen i Sverige och tillsammans med KVS hjälpa kunderna igång. Det skickas enligt vissa undersökningar över fyra miljarder mejl varje dag. Över 200 miljoner människor använder e-post i jobbet. En tredjedel av dem använder Microsoft-produkter. - Det här är en applikation som bör intressera alla företag, organisationer och myndigheter som på ett smidigt och säkert sätt behöver arkivera sin elektroniska brevväxling och ändå ha full tillgång till den. Den innehåller också en journaldel som knyter ihop mejl och filer som hör till samma ärende, säger Stefan Hendén, ansvarig för IMS affärsområde teknik. - Särskilt intressant bör lösningen vara för myndigheter och bolag som omfattas av offentlighetsprincipen och som vill slippa skriva ut sin elektroniska post för att göra den tillgänglig för allmänheten. Det kan dessutom bli så att myndigheter på sikt måste kunna lämna ut sin post på elektronisk väg. De flesta mejlsystem är inte byggda för att hantera stora mängder data. När mejlboxen är full kan man antingen välja mellan att slänga en del mejl eller spara dem som så kallade pst-filer med begränsad sökbarhet och tillgänglighet som följd. Enterprise Vault är en applikation för arkivering av e-post och bifogade filer. E-posten sparas till synes precis som vanligt i den personliga eller gemensamma inboxen, men den faktiska arkiveringen sker automatiskt - utifrån ett fastställt regelverk - på en separat lagringsyta, vilket underlättar både dimensionering av lagringsyta och backuphantering samtidigt som mejl och bifogade filer blir fullt sökbara med den inbyggda sökmotorn Altavista. De mejl och filer som arkiveras är fortfarande åtkomliga för den eller dem som har rätt behörighet. Enterprise Vault används i dag av flera ledande internationella företag och finns i två versioner: en engelsk och en svensk. För ytterligare information, kontakta: Stefan Hendén, ansvarig för IMS affärsområde teknik , telefon 0708-52 14 33, e-post: stefan.henden@sto.ims.se ·· IMS Data AB är noterat på O-listan sedan 1994. IMS finns på 16 orter i Sverige och har för närvarande 400 anställda. IMS-koncernen omsatte 600 miljoner kronor år 2000 och är ett av Sveriges ledande IT-företag. Verksamheten bedrivs inom affärsområdena systemutveckling, teknik och infrastruktur, drift och ASP, IT-produkter och kommunikation. Läs mer om IMS på www.ims.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT00440/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT00440/bit0001.pdf

Dokument & länkar