Användandet av bildkonferens ökar när det går tungt för flygbranschen

Användandet av bildkonferens ökar när det går tungt för flygbranschen Videokonferensaktier stiger i värde, framför allt i USA, samtidigt som flygbranschen befinner sig i lågkonjunktur. En ny målgrupp är rättsväsendet och enligt outsourcingföretaget IN inser allt fler affärsresenärer hur möten via bildkonferens ger dem möjlighet att undvika flyg och bil och samtidigt agera miljövänligt. Sedan terrorattacken i USA tidigare i år, har man på IN märkt att efterfrågan av att mötas på distans i bildkonferensrum, ökat betydligt. Framför allt internationellt och inom rättsväsendet har användandet ökat. - Vi har hjälpt till vid några vittnesrättegångar mot USA då advokaten står och svär ed, precis som om han befann sig på plats, fast han i verkligheten befinner sig på andra sidan jordklotet. Konferensen tog bara en timme och kostnadsmässigt sparade man cirka 25 000 kronor på den här lösningen, säger Thord Arbin, tjänsteansvarig för bildkonferens på IN. Inom Teliakoncernen har man sedan länge använt sig av denna mötesmetod. - Inom Telia har man exempelvis krav på att agera miljömedvetet, vilket man gjort genom att minska resandet. Dessutom har man sparat både tid, pengar och energi, genom effektivare möten, fortsätter Thord Arbin. - Visst finns det fördelar i att mötas fysiskt, men många gånger reser vi i onödan och därför ser jag bildkonferens som ett bra komplement till fysiska möten, menar Thord Arbin. IN har 30 konferensanläggningar runt om i Sverige och när vi inte finns representerad på önskad ort kan de genom sina samarbetspartners boka studios i Sverige och övriga världen. Förutom tillgång till utrustning för ljud och bild kan IN stå till tjänst med även service och support. IN är specialisten på affärsstödjande verksamheter. Vi tar över, driver och utvecklar lönekontoret, personalavdelningen, ekonomiavdelningen, receptionen, växeln och kontorsservicen. Som din outsourcingpartner hjälper vi dig att effektivisera och höja kvaliteten på hela eller delar av ditt affärsstöd. IN finns i hela Sverige, har ca 1100 medarbetare och omsätter 1,2 miljarder. Bland våra kunder finns Telia, If, Skandia, WM- data, Volvo Lastvagnar, Cap Gemini Ernst & Young, NCC Fastigheter, com hem och Cisco Systems. ILLUSTRATION finns att ladda hem: www.ingroup.se För mer information kontakta: IN Thord Arbin, tjänsteansvarig bildkonferens, 070-559 71 44 Peder Jonsson, informationsdirektör, 070-342 76 44 Christina Jonsson, informatör, 070-592 61 29 info@ingroup.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/28/20011228BIT00540/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/28/20011228BIT00540/bit0001.pdf

Dokument & länkar