Delårsrapport Första kvartalet 2003

Delårsrapport Första kvartalet 2003 Kvartal 1 i sammandrag · Kvartal 1 innebar en kraftigt minskad förlust jmf med motsvarande period föregående år. · Väsentligt förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten -178 (-3.589) kSEK. · Bibehållen omsättning 29.953 (29.770) kSEK. · Rörelseresultat -1.151 (-5.173) kSEK. · Resultat efter skatt -1.376 (-5.963) kSEK. · Strukturåtgärder har medfört att kärnverksamheten visar positivt resultat · Handlingsprogram framtaget för området Trådlös kommunikation. · Styrelsen ser fortsatt goda möjligheter att nå positivt resultat under året. Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD eller ekonomichef på telefon 036-34 51 50. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT01080/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT01080/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

INAC Instrumenteringar AB (publ) är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin. Företaget arbetar inom skogs-, läkemedels, energi- och kemikalieindustri

Dokument & länkar