Inac genomför förändringsprogram

Report this content

INAC GENOMFÖR FÖRÄNDRINGSPROGRAM NGM-noterade INAC tar nästa steg i pågående strukturering av företagets verksamhet genom följande åtgärder: ·Förstärker styrelsen genom att föreslå Per-Ulrik Wier som ny ledamot ·Inför ny organisation som ger årlig besparing om drygt 5 MSEK ·Förstärker den operativa ledningen via styrelsens ledamöter Per-Ulrik Wier har en lång erfarenhet från ledande befattningar inom olika delar av svensk och internationell industri. De senaste åren han bland annat varit VD för två olika bolag inom Volvo CE samt verkat som såväl ordförande som ledamot för flera av bolagen inom gruppen. Han var även under sex år divisionschef för ABB Switchgear Medium Voltage Equipment. Per-Ulrik kommer först att verka som adjungerad ledamot för att vid bolagsstämman den 8 maj nomineras som ordinarie ledamot. Styrelsen har vidare beslutat att genomföra ett förändringsprogram. Programmet är ytterligare ett steg i struktureringen av INAC. Beslutade åtgärder skall ge en förbättrad lönsamhet genom att kostnadsstrukturen anpassas till nu rådande marknadsförutsättningar. Organisationsförändringen gäller från den 1 februari och medför ett ökat decentraliserat resultat- och försäljningsansvar. Åtgärderna medför att 8 medarbetare, inom främst stabsfunktioner, lämnar företaget genom uppsägning. Förhandlingar med de fackliga företrädarna har slutförts. Personalminskningen medför kostnader av engångskaraktär på 2 MSEK och ger en årlig besparingseffekt på drygt 5 MSEK. För att följa upp och stötta pågående strukturarbete sker en förstärkning av den operativa ledningen genom ett mera aktivt arbete av styrelsens ledamöter. Per-Ulrik Wier kommer att ha fokus på INAC Process AB och styrelsens ordförande Thomas Stenberg på området trådlös kommunikation via dotterbolaget Iniris. Jönköping den 20 januari 2003 Styrelsen För ytterligare upplysningar kontakta: VD Magnus Falkman, tel. 036-34 51 52, 070-675 81 00 Styrelseordförande Thomas Stenberg, tel 0431-45 19 99, 070-813 65 61 www.inac.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/20/20030120BIT00690/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/20/20030120BIT00690/wkr0002.pdf

Dokument & länkar