Inacs nyemission är avslutad

INACs NYEMISSION ÄR AVSLUTAD Styrelsen i NGM-noterade INAC meddelar att tidigare aviserad företrädesemission avslutas. Emissionen tecknades till cirka 70 %. Genom emissionen har INAC tillförts cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader. Antalet aktier i bolaget uppgår efter emissionen till 3 670 926 stycken varav 400 000 av serie A och 3 270 926 stycken av serie B. Det nya aktiekapitalet är 1 835 463 kr. Utspädningen efter nyemissionen blev 41,1 % av aktiekapitalet och 45,5 % av rösterna. Det nu tillförda kapitalet skall användas till att trygga fortsatt utveckling inom verksamhetsområdet Trådlös kommunikation samt tillväxten inom kundsegmentet Infrateknik. Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla aktieägare som visat stor tilltro till INACs verksamhet samt till vår emissionsrådgivare Fischer Partners Fondkommission AB. INACs styrelseordförande Thomas Stenberg säger i ett uttalande att: - "Under rådande börsklimat betraktar jag emissionen som mycket lyckad och INAC står nu väl rustat inför beslutade satsningar inom Trådlös kommunikation och Infrateknik. Det är med stor tillfredställelse jag kan hälsa Olof Lenneman (tidigare inom Ericsson) välkommen till Iniris styrelse. Olof kommer med sin breda erfarenhet att tillföra verksamhetsområdet Trådlös kommunikation stor teknisk och affärsmässig kompetens". - Jönköping den 26 juni 2002 Styrelsen För ytterligare upplysningar kontakta: Magnus Falkman, VD i INAC AB, tel 036 - 34 51 50 www.inac.se INAC AB (publ) erbjuder kunder inom industri och infrateknik helhetslösningar inom kontroll, styrning och övervakning av processer. Lösningarna bidrar till kostnadseffektivitet och driftsäkerhet i produktionen och andra processnära system. Verksamheten bedrivs i verksamhetsområdena automation, montage samt trådlös kommunikation. INACs tjänster omfattar konsultation, konstruktion, programmering, skåpsbyggnad och installation samt lösningar inom trådlös kommunikation. Kunderna kommer främst från sektorerna papper, kemi, läkemedel och energi. Jönköpingsbaserade INAC har 200 anställda fördelade över 10 kontor i Sverige. Bolagets B-aktien är sedan 1998 noterad på NGM Equity. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/26/20020626BIT00340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/26/20020626BIT00340/wkr0002.pdf

Om oss

INAC Instrumenteringar AB (publ) är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin. Företaget arbetar inom skogs-, läkemedels, energi- och kemikalieindustri

Dokument & länkar