Kommuniké från bolagsstämma i INAC AB (publ)

KOMMUNIKÉ FRÅN BOLAGSSTÄMMA I INAC AB (publ) INAC AB (publ) höll den 8 maj, kl 17.00, ordinarie bolagsstämma i Jönköping. VD-tal De genomförda strukturåtgärder har medfört att kärnverksamheten visar positivt resultat under första kvartalet 2003, sade VD Magnus Falkman i sitt anförande vid INACs ordinarie bolagsstämma i Jönköping under torsdagen. Arbetet under år 2002 har koncentrerats på intern effektivisering, strukturåtgärder och organisationsförändring. Vidare så har år 2002 inneburit en fortsatt expansion inom området Automation bland annat med etablering av nya kontor i Uppsala och Västerås. Under året genomfördes strategiskt viktiga projekt inom område Infra. Utdelning Bolagsstämman beslutade att disponera vinsten enligt styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2002. Styrelse Bolagsstämman omvalde Thomas Stenberg, Fredrik Strand, samt Magnus Falkman. Som ny ordinarie styrelseledamot valdes Per-Ulrik Wier. Övriga beslut - Bolagsstämman fastställde koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002. - Bolagsstämman lade också fast arvoden till styrelse och revisorer, enligt framlagt förslag. Arvoden är oförändrade från föregående år. Jönköping den 9 maj 2003 INAC AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/09/20030509BIT00520/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/09/20030509BIT00520/wkr0002.pdf

Om oss

INAC Instrumenteringar AB (publ) är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin. Företaget arbetar inom skogs-, läkemedels, energi- och kemikalieindustri

Dokument & länkar