Styrelseförändring i INAC

Report this content

Styrelseförändring i INAC Ledamoten Rolf Ekedahl har på egen begäran lämnat sitt styrelseuppdrag i styrelsen för INAC AB (publ). Rolf är engagerad i ledningen för Rörvik Timber AB (publ) och anser sig inte kunna lägga ner den tid som ett styrelseuppdrag kräver. Rolf har under sin styrelsetid tillfört stor kompetens och värdefull erfarenhet som har varit till stor gagn för INACs fortsatta utveckling. Arbetet har påbörjats med att finna en ersättare i styrelsen för Rolf Ekedahl. Jönköping den 23 oktober 2002 Styrelseodförande För ytterligare upplysningar kontakta: Thomas Stenberg, Styrelseordförande i INAC AB, tel 0431-45 19 99, 0708-13 65 61 www.inac.se INAC AB (publ) erbjuder kunder inom industri och infrateknik helhetslösningar inom kontroll, styrning och övervakning av processer. Lösningarna bidrar till kostnadseffektivitet och driftsäkerhet i produktionen och andra processnära system. Verksamheten bedrivs i verksamhetsområdena automation, montage samt trådlös kommunikation. INACs tjänster omfattar konsultation, konstruktion, programmering, skåpsbyggnad och installation samt lösningar inom trådlös kommunikation. Kunderna kommer främst från sektorerna papper, kemi, läkemedel och energi. Jönköpingsbaserade INAC har 200 anställda fördelade över 10 kontor i Sverige. Bolagets B-aktien är sedan 1998 noterad på NGM Equity. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT01310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT01310/wkr0002.pdf

Dokument & länkar