Incoord står inte bara bakom färdplanen – vi vill driva den framåt

Report this content

Vi ser och hör att det är många som vill, men det saknas ofta konkreta exempel och verktyg för att påbörja resan mot en hållbar värld. Som ett mindre företag har man fördelen att kunna agera snabbt och det har vi utnyttjat. Vi kommer inte att vara perfekta. Vi har inte ens ambitionen att vara perfekta. Men vi vill vara de som gör något. Vi vill därför bidra med vad vi har gjort och vi drivs av att känna att just vi har en viktig roll i omvandlingen framåt.

Den senaste tiden har vi lagt stort fokus i att hitta en metodik för hur vi kan ta ytterligare ett kliv närmare cirkularitet inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi har tagit fram ett verktyg för att få alla våra medarbetare att systematiskt kunna få hjälp att placera våra tekniska lösningar i ett cirkulärekonomiskt perspektiv. Målet med det cirkulära verktyget är att öka medvetenheten och innebörden av cirkulär ekonomi samt att i större utsträckning få in cirkulära lösningar i våra projekt. Det handlar om att ta små steg på bred front, inte att göra ett enstaka jättehopp.

Det är inte bara det cirkulära perspektivet som är viktigt för oss. Vi har nyttjat FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 för att sätta allt arbete vi gör i relation till de rubriker och de delmål som finns i FN:s formulerade mål. I hållbarhetspolicyn har vi både kartlagt allt det vi gör i våra konsultuppdrag, men även kartlagt sådant som vi arbetar med internt för att förbättra och stärka vår egen organisation. Det visar tydligt att hållbarhetsperspektivet inte är en egen separerbar del, utan direkt kopplat till allt vi gör. Vår hållbarhetspolicy blir för oss även den handlingsplan som vi kan och ska använda oss av framöver för att uppfylla vårt åtagande som en del i värdekedjan identifierad i färdplanen för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor. 

Under flera år har vi sett ett tydligt och viktigt syfte med att arbeta med de här perspektiven. För oss känns det därför otroligt hoppfullt och inspirerande med den färdplan som har tagits fram. Den visar att det finns ett brett intresse i branschen med samstämmiga ambitioner, men för att lyckas kommer vi att behöva varandra. Vi ser därför att det kan vara till hjälp att dela med oss av det vi gjort. Färdplanen var ett första steg att ena branschen bakom ett gemensamt mål och viljeriktning. Nästa steg är att agera.

Vi vill ha en förändring och kommer att fortsätta att arbeta med att utveckla oss själva i ett mer hållbart arbete samt arbeta med att sprida vår kunskap och sprida utvecklingen. Det här är något vi vill både för att det känns som rätt sak att göra men också för att det också faktiskt är lönsamt.

Idag går det att bedriva verksamhet som inte är hållbar. Men det kommer inom en snar framtid inte att vara möjligt. Vi är övertygade om att det inte finns någon framtid i en värld som är ohållbar. Inte för individer, inte för företag. Det är svårt att svara på när den framtiden är här, men att den kommer är något vi är säkra på.

I och med att Incoord skrev under färdplanen har vi börjat arbeta med en strategi för hur vi själva ska kunna bidra till ett mer hållbart byggande, hur vi kan påverka andra och hur vi därigenom kan bidra till att hela branschen blir mer hållbar. Vi har ingen färdig lösning på hur detta arbete ska se ut men vi har idéer som vi kommer arbeta löpande med, utvärdera och förbättra. Det är här vi vill sträcka ut vår hand och vi hoppas att ni andra vill dela resan med oss! Vi delar gärna med oss av hur vi tänker och utbyter gärna tankar och idéer med andra aktörer. Det här är något vi alla gör tillsammans – allas ansvar och till allas nytta.

Vill du vara med på resan, hör av dig!

Incoords hållbarhetspolicy:
https://www.incoord.se/public/nyhetsbrev/Sustainability-by-Incoord.pdf

För vidare information kontakta Térèse Kuldkepp, 08-622 20 47, terese.kuldkepp@incoord.se

Incoord är en teknikkonsult med stark miljömission. Genom helhetsperspektiv, engagemang, enkelhet och nytänkande skapar vi lösningar som får människor, hus och miljö att må bra på lång sikt. Vi erbjuder specialistkompetens inom VVS, el och tele, energi och hållbart byggande, samt styr och övervakning. För ytterligare information, se www.incoord.se .

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar