Innovationsbidrag till Incoord för att förbättra kvaliteten i branschen

Incoord har fått bidrag från Vinnova för att genomföra ett innovationsprojekt för kvalitetssäkring och egenkontroll i byggprojekt. Resultatet blir en molntjänst som med hjälp av AI bidrar med bättre kvalitet och kan förändra branschen i stort.

Incoord har sedan lång tid tillbaka arbetat aktivt med kvalitetssäkring genom det egenutvecklade, webbaserade systemet VSYS.
– VSYS är vår kärna för kvalitetssäkring och egenkontroll som vi ständigt utvecklar och förbättrar. Vi ser ett stort värde i att arbeta effektivt med kvalitetssäkring i våra projekt vilket också uppskattas av våra kunder, säger Tore Strandgård, vd på Incoord.

Nu har företaget bestämt sig för att ta ytterligare initiativ och försöka förbättra hela branschen. Jan Kohvakka, verksamhetutvecklare och certifierad innovationsledare på Incoord, är initiativtagare till ett nytt utvecklingsprojekt. Tillsammans med Christian Koch, professor i byggproduktionsledning på Chalmers tekniska högskola, utvecklar han en idé med bidrag från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.
– Vi kommer bygga en molntjänst som hjälper användarna att öka kvaliteten i projekten genom AI och bättre beslutsunderlag avseende egenkontrollen, förklarar Jan Kohvakka. AI kommer hjälpa till att ta fram de mest relevanta egenkontrollpunkterna i projekten. 

Utvecklingsprojektet kommer pågå under ett år och Vinnovas bidrag omfattar hälften av projektbudgeten. Vinnova beskriver projektet med uttryck som ”stor potential” och ”goda förutsättningar att bidra till något eller några av målen för hållbar utveckling i Agenda 2030”.
– Bidraget från Vinnova är direkt avgörande för genomförandet av detta utvecklingsprojekt. Jag är oerhört glad och tacksam, och samtidigt stolt över att vi har en så pass stark idé som kan förändra branschen. Det ska bli oerhört spännande att fortsätta driva detta och se resultatet, avslutar Jan Kohvakka.

För vidare information, kontakta Jan Kohvakka tel 08-622 20 24, jan.kohvakka@incoord.se

Incoord är en teknikkonsult med stark miljömission. Genom helhetsperspektiv, engagemang, enkelhet och nytänkande skapar vi lösningar som får människor, hus och miljö att må bra på lång sikt. Vi erbjuder specialistkompetens inom VVS, el och tele, energi och hållbart byggande, samt styr och övervakning. För ytterligare information, se www.incoord.se .

Taggar:

Om oss

Incoord är en teknikkonsult med stark miljömission. Vi erbjuder specialistkompetens inom VVS, el och tele, energi och hållbart byggande, samt styr- och övervakning. Genom helhetsperspektiv, engagemang, enkelhet och nytänkande skapar vi lösningar som får människor, hus och miljö att må bra på lång sikt. Genom åren har vi genomfört tusentals uppdrag: laboratorier, sjukhus, centrumanläggningar, utbildningslokaler, hotell och konferensanläggningar, kontor och bostäder. Många av projekten har varit mycket stora och ställt särskilda krav på unika lösningar.

Prenumerera