Redeye: InDex Pharmaceuticals - Slutspurt i CONDUCT

I denna update går vi igenom förutsättningar och förväntningar inför stundande fas IIb data från CONDUCT. Vi tittar även närmare på ulcerös kolit marknaden och hur den har utvecklats senaste tiden. Vi ser ett attraktivt case i InDex närmaste månaderna med bolagets största katalysator hittills inom räckhåll, vi upprepar vårt Base Case på 14 kr per aktie.

Läs mer i vår senaste analys på: http://bit.ly/2Fv6CRJ 

Börja följa bolag hos Redeye för att direkt få de senaste analyserna inom Tech och Life Science.

Detta är ett pressmeddelande från Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/      

Om oss

InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar. InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera