Industri Kapital har minskat sitt innehav i Alfa Laval till 17,9 procent

Industri Kapital har minskat sitt innehav i Alfa Laval till 17,9 procent Industri Kapital 2000-fonden har idag till ett antal svenska och internationella institutionella investerare avyttrat 10 000 000 aktier i Alfa Laval AB, motsvarande 9,0 procent av det totala kapitalet och rösterna i Alfa Laval. Därmed minskar Industri Kapital 2000-fondens innehav från 30 015 628 aktier till 20 015 628 aktier, en förändring av ägarandelen från 26,9 procent till 17,9 procent. Industri Kapital 2000 Limited i egenskap av general partner för investerarna i Industri Kapital 2000-fonden 3rd Floor, Charles Bisson House, 30-32 New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA Channel Islands För mer information vänligen kontakta: Anne Holm Rannaleet, Informationsdirektör, Industri Kapital, 08-678 95 50 Industri Kapital är ett ledande europeiskt riskkapitalbolag med nordiskt ursprung. Bolaget har ett förvaltat kapital om drygt 3,5 miljarder euro från nordiska, europeiska och internationella investerare. Sedan starten 1989 har Industri Kapital förvärvat 47 företag. Dagens portfölj omfattar 26 företag med en total omsättning om drygt 11 miljarder euro. Industri Kapital investerar främst i företag med starka kassaflöden och stor utvecklingspotential. I merparten av fallen rör det sig om medelstora företag verksamma i mogna branscher med stabil tillväxt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00940/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00940/wkr0002.pdf

Om oss

Industri Kapital är ett europeiskt private equity bolag med nordiska rötter som förvaltar cirka 5,7 miljarder euro i kapital, inklusive 1,7 miljarder euro i den senaste fonden IK2007. Sedan 1989 har Industri Kapital förvärvat 67 bolag. Den nuvarande portföljen omfattar 20 bolag med en sammanlagd omsättning på nära 7 miljarder euro. Industri Kapital investerar framförallt i medelstora bolag med starkt kassaflöde och potential till vinstförbättringar. Mer information om IK finns på www.industrikapital.com

Dokument & länkar