Analysguiden: Skapa värdefulla referenser via försäljning och projekt

Report this content

Clean Industry Solutions omsatte under första kvartalet cirka 0,1 miljoner kronor. Analysguiden behåller motiverat värde relativt konstant på 5,9–7,1 SEK.

Fortsatt negativ pandemipåverkan

Clean Industry Solutions, tidigare Industrial Solar, omsatte under första kvartalet cirka 0,1 miljoner kronor (0,6), vilket motsvarar en minskning med cirka 83 procent. Minskningen beror på fortsatt negativ påverkan från pandemin, vilket hämmar det internationella säljarbetet. Detta är särskilt effektfullt i en bransch som kännetecknas av ordrar med långa ledtider och omfattande förhandlingar. De totala intäkterna uppgår till 1,6 miljoner kronor (1,1), där övriga rörelseintäkter om cirka 1,5 miljoner kronor kommer från finansiering från FoU-projekt. Resultatet för kvartalet blev -3,8 miljoner kronor (-1,3). Bolaget hänför den större förlusten till ökade personalkostnader, både från förvärvet av SolarSpring och pågående FoU-projekt.

En ny grupp tar form

Clean Industry Solutions har förvandlats till en ny företagsgrupp med ett bredare erbjudande. Det tidigare fokuset från dotterbolaget Industrial Solar på LF-11 Fresnel solfångare har utökats till att omfatta en rad teknologier och tjänster, såsom vattendestillation, icke-koncentrerande solvärmelösningar och solcellsbilsportar. Bolaget ser indikationer på att den nya strategin fungerar, vilket i kombination med ett ökat fokus på hemmamarknaden under pandemin har lett till order i Tyskland. Även om dessa fortsatt är små, exempelvis ordern med GIZ på 0,5 miljoner kronor, fungerar dessa som referensinstallationer på en konkurrensutsatt marknad. Förhoppningen är att bolaget ska kunna nyttja dessa för att nå större avtal i och med att marknadsförhållandena förbättras. Det nya dotterbolaget Solarspring fokuserar på utveckling av industriella vattenreningslösningar, baserade på en innovativ membranteknik. 

Bevis på teknik och starkare organisation

Sammantaget är Clean Industry Solutions fortfarande i ett förkommersiellt skede av sin utveckling. Det gör försäljningssiffrorna i detta skede relativt svåra att dra några slutsatser av. Vad vi däremot kan se är deltagande i ett antal offentligt finansierade FoU-projekt, med finansiering under de kommande åren som överstiger 2,3 miljoner euro. Detta är både en indikation på den tekniska kunskap som finns inom företaget samt en tidig indikator för framtida efterfrågan.  Efter rapportperioden meddelade företaget att Solarspring tilldelades 148 000 euro för deltagande i ERA-NET-projektet. Dessutom beviljades finansiering på 219 000 euro för projektet Modulus. Parallellt med detta har bolaget stärkt sin organisation genom både anställning av en ny CFO, Jochen Lachnit, samt föreslagit Finn Johnson, tidigare ordförande för Volvo, som ny ordförande. Nomineringen av en tidigare ordförande för Volvo till bolaget sänder spännande signaler och vi är intresserade av att se hur han kommer att bidra.    

Håller motiverat värde relativt konstant

Vi gör vissa förändringar i våra estimat men behåller i övrigt vårt motiverade värde relativt konstant på 5,9–7,1 SEK (5,2-7,3). Vi ser en stor långsiktig potential i bolaget i en tid då den gröna omställningen är viktigare än någonsin. Den främsta triggern ser vi som ökad kommersiell aktivitet. Risken i detta skede är fortfarande stor. 

 

Läs analysen här