Analysguiden: Avslutar 2020 med ökande försäljning och stark kassa

Report this content

Med ett utmanande år i ryggen står nu Industrial Solar väl positionerat för 2021.

Ökad försäljning fjärde kvartalet

Sista kvartalet 2020 för Industrial Solar resulterade i en omsättning på cirka 1,2 miljoner kronor, en ökning från 0,4 miljoner kronor sista kvartalet 2019. Kostnaderna ökade från 3,6 miljoner kronor till 6,7 miljoner kronor, vilket främst hänförs till en kraftig ökning av personalkostnaderna till följd av förvet under året av SolarSpring GmbH. Bolaget redovisar ett rörelseresultat på -4,7 miljoner kronor (-1,4) och ett nettoresultat för kvartalet på -4,8 miljoner kronor (-1,7). Det innebär att Industrial Solar stänger böckerna för 2020 med en nettoomsättning på cirka 2 miljoner kronor och totala intäkter på 4,6 miljoner kronor, där övriga rörelseintäkter uppgår till 3,5 miljoner kronor. Årets förlust slutar på -13,5 MSEK (-9). Ökningen i omsättning beror främst på förvärvet av SolarSpring men försäljningen har generellt dämpats till följd av den fortsatta Covid-19- pandemin.

Utmanade år men bättre tider på horisonten

2020 var ett utmanande år för Industrial Solar och det fjärde kvartalet var inte annorlunda. Det såg ljusare ut mot slutet av sommaren, men den andra vågen av pandemin dämpade försäljningen då många industriaktörer sköt upp investeringsbeslut. Företaget är till stor del beroende av förmågan att resa och genomföra försäljningsinsatser, vilket omöjliggjordes av de nuvarande reserestriktionerna. Nu pågår dock storskaliga vaccinationer och möjligheten till en återgång till det normala under de kommande kvartalen ser lovande ut. Den "Gröna nya given" från EUkommissionen, med målet att göra EU klimatneutralt fram till 2050, kommer under de kommande åren att resultera i storskaliga investeringar i gröna energikällor. Nedstängningen efter Covid-19 har lett till krav på en grön ekonomisk återhämtning, där miljövänliga investeringar kommer att prioriteras för att stimulera ekonomin.

Offentliga projekt skapar finansiell stabilitet

Trots att försäljningen under fjärde kvartalet var blygsam så känntecknas kvartalet av hög aktivitet till följd av i flertalet pågående projekt. Tillsammans med flera kända forskningsinstitut i Tyskland deltar företaget i ett projekt för att utveckla innovativa solvärmesystem. Därtill deltar SolarSpring i ett projekt för destillation av kommunalt avloppsvatten i Forchheim och ett projekt för att minska saltmängden i avloppsvatten. Den totala finansieringen de kommande åren från alla pågående offentligt finansierade projekt uppgår till närmare 30 miljoner kronor. Företaget deltog också i LVMH Climate Week, där deras Fresnel solångsamlare uppmärksammades som ett sätt att minska bränsleförbrukningen. Sammantaget ger de många pågående projekten välbehövlig finansiell stabilitet samt belyser bolagets innovativa teknologier.

Läs analysen här. 

Prenumerera