Claes de Neergaard ny vd för Industrifonden

Styrelsen i Industrifonden har utsett Claes de Neergaard till ny verkställande direktör. Han har tidigare varit vice vd på Europeiska Investeringsbanken, exekutivdirektör på Europeiska utvecklingsbanken (EBRD) och vd för Nordbanken Luxemburg.

Under senare år har han varit verksam som styrelseledamot inom finans, riskkapital och industri. Han har bland annat varit ordförande i Nordiska Investeringsbanken och är nu ordförande i Tredje AP-fonden. de Neergaard har också varit regeringens förhandlingsman och lade i somras fram ett åtgärdsprogram för att skapa ett förbättrat system för marknadskompletterande riskkapital för tidiga skeden. – Claes de Neergaard har lång och bred erfarenhet både av svenskt näringsliv, med tyngdpunkt i den finansiella sektorn, och av statsförvaltningen. Detta gäller särskilt efter hans senaste uppdrag rörande den nya strukturen för främjande av innovationer, Innovationsbron, där Industrifonden deltar, säger Sven-Åke Johansson, styrelseordförande i Industrifonden. Med dessa erfarenheter och kunskaper om Industrifondens verksamhetsmiljö räknar vi med en flygande start för de Neergaard. – Claes de Neergaard efterträder Lars Öjefors, som efter nio framgångsrika år som vd för Industrifonden, nu kan fokusera på sin uppgift som ordförande i Connect Sverige, vars viktiga verksamhet Industrifonden stöder, fortsätter Sven-Åke Johansson. – Det råder stor enighet i Sverige om att vi måste satsa hårdare på kunskapsbaserat nyföretagande och här har Industrifonden en viktig roll som leverantör av tillväxtkapital och kompetens, säger Claes de Neergaard. Fonden kommer dessutom att bidra till genomförandet av det nya systemet för tidig finansiering. Jag ser mycket fram emot att delta i detta framtidsinriktade arbete, som är så viktigt för tillväxt i svenskt näringsliv. Claes de Neergaard tillträder sin post idag, den 2 februari.

Om oss

Industrifonden investerar i tillväxtbolag inom tech och life science med sikte på internationell expansion. Vi är en aktiv ägare i bolag med stora idéer och stark drivkraft att skapa innovation och tillväxt. Industrifonden grundades 1979 och är en evergreen fund med 4 miljarder kronor i tillgångar. Läs mer på www.industrifonden.com.

Media

Media

Dokument & länkar