Universitet och högskolor - nyckel till nya tillväxtbolag

Report this content

Universitet och högskolor - nyckel till nya tillväxtbolag "Med Industrifondens stora satsning på riskkapitalbolag vid ledande svenska universitet och högskolor hoppas vi kunna kapitalisera på den stora potential som finns inom svensk forskning " sade Lars Öjefors, VD för Industrifonden, på fondens årsstämma i Stockholm under torsdagen. Industrifonden har under hösten medverkat till att starta tre riskkapitalbolag vid de tekniska högskolorna i Stockholm, Lund och Linköping. Dessa bolag ska fungera som brohuvuden mellan forskning och näringsliv, mellan offentligt och privat kapital. Förebilderna för bolagen finns i USA vid universitet som exempelvis Stanford och Massachusetts Institute of Technology (MIT). Bland andra talare på stämman märktes bla Lena Torell, VD för Ingenjörsvetenskaps-akademien. Hon talade om den svenska paradoxen, att Sverige nått en topposition i världen vad gäller forskningsinsatser, antal utexaminerade doktorer och patent samtidigt som Sverige fallit kraftigt i välfärdsligan. Hon menade att bristen på personliga incitament, möjligheten att tjäna pengar på forskning, är en viktig orsak. Bengt Ågerup, entreprenör och grundare av bolaget Q-Med, och Yvonne Mårtensson, VD för bioteknikbolaget Cellavision, visade den stora potential som finns i svenska företag som forskat fram produkter i nära samarbete mellan universitet och näringsliv. KTH:s rektor, Anders Flodström, hävdade att mycket sker inom svensk forskning även om det finns många problem kvar att lösa. Under de senaste åren har produkter och tekniktjänster till ett värde av över 20 miljarder kronor knoppats av bara från KTH. Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi vid handelshögskolan i Stockholm, pekade på vikten av entreprenörer för ständig förnyelse av näringslivet. I ett bra entreprenörsklimat måste det finnas ekonomiska drivkrafter för människor. Sverige har misslyckats med detta menade Henrekson. Av Sveriges femtio främsta företag har inte ett enda bildats efter 1969. Ytterligare upplysningar lämnas av: Lars Öjefors, vd Industrifonden, 0708-61 98 34 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/14/20021114BIT01130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/14/20021114BIT01130/wkr0002.pdf

Dokument & länkar