Allmänheten överskattar utgifterna för vård, skola och omsorg

[REMOVED GRAPHICS]- pressmeddelande Presschef Lena Nilsson, tel: 08-783 80 56, jourtel: 070-568 80 00, lena.nilsson@industriforbundet.se Allmänheten överskattar utgifterna för vård, skola och omsorg Svenska folket tror att över 40 procent av de offentliga utgifterna går till vård, skola och omsorg. Det visar en SIFO-undersökning som gjorts på Industriförbundets uppdrag. "Det är inte förvånande" säger Johan Fall, ekonom på Industriförbundet, och fortsätter: "Fokuseringen på vård, skola och omsorg har uppenbarligen gjort avtryck i folks medvetande. Dessa områden uppfattas som större än vad de faktiskt är." Faktum är att storleken på de skattefinansierade kostnaderna för vård, skola och omsorg hittills inte varit känd. Industriförbundet kartläggning, som presenteras i dag, visar att dessa kostnader 1999 var ca 345 miljarder kr. Det är naturligtvis mycket pengar, men bara knappt 30 procent av de samlade offentliga utgifterna. "Vår slutsats är att det på kort sikt alltså skulle gå bra att sänka skattetrycket utan att utgifterna till vård, skola och omsorg behöver påverkas", säger Anders Morin, expert på konkurrensfrågor och offentlig ekonomi på Industriförbundet. Förbundets kartläggning visar också att kostnaderna för vård, skola och omsorg ökat kraftigt på senare tid; med över 50 miljarder på 5 år, vilket innebär från 26% till nära 30% av de offentliga utgifterna mellan 1995 och 1999. "Den snabba kostnadsutvecklingen sedan besparingarna i början av 1990-talet står inte helt i överensstämmelse med tonen i den allmänna debatten, som snarast givit intryck av nedskärningar och försämrade resurser" säger Johan Fall. "Vi vill med detta material peka på att vård, skola och omsorg inte behöver stå i motsats till skattesänkningar, tvärtom" säger Johan Fall. God kvalitet i vård, skola och omsorg kan alltså mycket väl förenas med skattesänkningar. Flera möjligheter står öppna. "Ökad konkurrensutsättning i kommuner och landsting, parat med en effektiv kvalitetskontroll är viktiga instrument för att uppnå detta", avslutar Anders Morin. Kontaktpersoner: Johan Fall, tel. 783 80 96 och Anders Morin, tel. 783 80 87 www.industriforbundet.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT00570/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT00570/bit0002.pdf

Dokument & länkar