Är vård, skola och omsorg en gökunge i den svenska ekonomin?

Är vård, skola och omsorg en gökunge i den svenska ekonomin? Eller kan nödvändiga besparingar i de offentliga utgifterna göras utan att vård, skola och omsorg berörs? "Vi måste satsa resurser på vård, skola och omsorg" är ett i den svenska debatten upprepat slagord, omfattat av alla politiska partier, under de senaste åren. Kommunerna har också fått ökade resurser i form av ökade statsbidrag under 90-talets senaste år för att möjliggöra satsningar just inom vård, skola och omsorg. Industriförbundet har låtit SIFO fråga svenska folket om hur stor del av den offentliga sektorns utgifter som de bedömer går till vård, skola och omsorg. Industriförbundet har gjort en särskild - unik - kartläggning om hur stor andelen faktiskt är. Svenska folkets uppfattning och vår undersökning presenteras på en PRESSKONFERENS Tisdagen de 20 februari 2001 klockan 11 Lokal: AU-rummet 7 tr, Storgatan 19, Stockholm Medverkande: Anders Morin, expert på konkurrensfrågor och offentlig ekonomi samt Johan Fall, expert på skattefrågor och offentlig ekonomi. Kontaktpersoner: Anders Morin, 08-783 80 87, Johan Fall, 08-783 80 96, Iréne Fällström, 08-783 80 61 www.industriforbundet.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00370/bit0001.pdf

Dokument & länkar