Industriförbundets sista konjunkturprognos: Sista kvartalet i fjol kvitto på förväntad försvagning

Industriförbundets sista konjunkturprognos: Sista kvartalet i fjol kvitto på förväntad försvagning Sista kvartalet i fjol bekräftades den konjunkturförsvagning som ända sedan sommaren kunnat avläsas i olika indikatorer. Men kraften och hastigheten i konjunkturförsvagningen har överraskat många, inte minst industriföretagen själva trots att många företag tidigare sänkt sina förväntningar. Det visar den konjunkturprognos som Industriförbundet presenterade i samband med en presskonferens på onsdagen. Skillnaden mellan förväntad och faktisk orderingång inom tillverkningsindustrin i Sverige har utvecklats starkt negativt sedan sommaren i fjol. Det innebär att många företag har planerat sin verksamhet utefter ett starkare efterfrågeläge än vad som verkligen blev. Och trots att företagen tidigare hade sänkt sina förväntningar, registrerades en kraftig orderbesvikelse under fjolårets sista kvartal. Visserligen är det först under senare tid som de många vinstvarningarna och nedjusterade förväntningsbilderna gett ett klart utslag, men i själva verket har industrikonjunkturens avmattning kunnat avläsas ända sedan sommaren i olika indikatorer. De industrigrenar som normalt ligger först i en klassisk industricykel, rå- och insatsvaruindustrin, mötte en svagare efterfrågetillväxt för nästan ett år sedan. Produktionstakterna har också justerats ned successivt för dessa branscher. - Industrin utgör 20 procent av det samlade förädlingsvärdet i svensk ekonomi, men vi får inte glömma att industrins storlek som köpare av bland annat företagstjänster gör den till en än mer betydelsefull del av hela ekonomin. Det säger Arvid Böhm som är chef för Industriförbundets konjunkturekonomer. - Det finns nu inte heller någon annan stark tillväxtmotor, vilket leder till att industriförsvagningen sätter spår i hela ekonomin. Förbundets ekonomer räknar med att den amerikanska konjunkturen genomgår en kort försvagning - recession - under innevarande halvår, men att en återhämtning sker från andra halvåret i år och genom 2002. Kontaktpersoner: Arvid Böhm 070-568 80 80, arvid.bohm@industriforbundet.se Hela prognosen finns i form av en pdf-fil på www.industriforbundet.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00340/bit0002.pdf

Dokument & länkar