När enmansföretagen ser nyttan då blir e-post ett naturligt verktyg

När enmansföretagen ser nyttan då blir e-post ett naturligt verktyg - Utvecklingen av företagens användning av e-post kan man dela in i tre faser. Först ser man nyttan av intern kommunikation. Sedan vill man kommunicera med kunder och leverantörer. Den tredje fasen handlar om att kunna skicka och ta emot information i mobil miljö. Det säger Mikael von Otter, vd på GEA i den här intervjun med anledning av FöretagsFaktas och SVEAs Nyheters undersökning om företagens användning av e-post. Hur kommer det sig att när man frågar ett företag om näthandel och Internet så får man ett svar och om man frågar om företag använder e-post så blir svaret ett helt annat? - Elektroniska affärer är ju mycket mer än ren handel. Det finns stora möjligheter för företagare att ge bättre kundservice, att effektivisera sina kontakter med partners och leverantörer med hjälp av e-post. Det säger Mikael von Otter, vd på GEA (Gemenskapen för Elektroniska Affärer) i en kommentar till den undersökning som FöretagsFakta och projekt SVEA presenterar på annan plats i SVEAs Nyheter. - För ett mindre företag är det ofta ett första steg att skaffa e-post. Först därefter kommer hemsida. I den här undersökningen är det särskilt positivt att användningen av e-post från oktober till januari ökar med 4-5 procentenheter hos företag med 2-50 anställda. I den här undersökningen ser vi en snabb ökning av användningen i de större företagen. Innebär det att enmansföretagen inte tar till sig dessa möjligheter? - Nej, den viktigaste orsaken är förstås att alla företag börjar som enmansföretag, och expanderar eller kanske försvinner. Sedan förra undersökningen har naturligtvis ett antal företag fått flera anställda och bytt kategori i undersökningen. - Sedan har ett antal helt nya företag startats under den här perioden. E- post var kanske inte det första de tänkte på att skaffa, säger von Otter. Hur ska man tolka den här undersökningen som FöretagsFakta och SVEA redovisar? - I utvecklingen av volymen e-post kan man se tre faser. I den första fasen sker ökningen i första hand genom att företag, i takt med att de expanderar, ser värdet av förbättrade kommunikationer internt. I den andra fasen ser man nyttan av att kunna kommunicera externt - med kunder och leverantörer, säger von Otter. - Det är då kan vi börja tala om elektroniska affärsmöjligheter. Men fortfarande handlar det om företag med flera anställda. I tredje fasen kommer även enmansföretag att se det som en självklarhet att ha och erbjuda e-post. - Den tredje fasen kan dröja något - till viss del är den nog korrelerad till möjligheten och tjänsten att läsa e-post i mobil miljö. Men då ser enmansföretagaren möjligheterna med att kunna kommunicera och förenkla sina affärer, sin verksamhet. Mikael von Otter påminner om utvecklingen med faxen. Vem skulle man skicka till, var invändningen från början. - Jag tror att utvecklingen blir likartad när det gäller enmansföretagen och e-post, säger von Otter, är mycket mobila och oftast ute hos sina kunder. - När man ser nyttan då tar man den till sig. Tänk vad praktiskt om en hantverkare kan göra elektroniska affärer över sin mobiltelefon oavsett var han är, begära en offert, läsa ett anbud. - Kanske blir det så i framtiden att man automatiskt när man registrerar ett företag också får e-post, genom PRV:s försorg, skrattar von Otter. Faktaruta: Gemenskapen för Elektroniska Affärer - GEA - verkar för att Sverige ska befästa sin ställning som en av världens ledande IT-nationer. Bakom organisationen står Industriförbundet, Bankföreningen, Exportrådet, Företagarna, IT-Företagen, Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Statskontoret och Svensk Handel. GEA är initiativtagare till projekt SVEA - Sveriges Elektroniska Affärer. SVEA ska under tre år informera mer än 100.000 svenska företag om affärsnyttan med elektroniska affärer. SVEAs Nyheter är ett exempel, i en rad av verksamheter. Nättidningen är kopplad till en databas, som successivt fylls med goda exempel och företagens erfarenheter av elektroniska affärer. Mera information: www.svea.gea.nu www.gea.nu ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT01150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT01150/bit0002.pdf

Dokument & länkar