Påminnelse : Pressträff och presentation av Industrins ekonomiska råds rapport

Press och media hälsas välkomna att närvara vid en pressträff, och om så önskas, efterföljande seminarium om Industrins ekonomiska råds nya rapport. Rapporten handlar om den svenska industrin, industriavtalet och framtida utmaningar.

 

Morgonen inleds med pressträff och en kortare presentation av rapporten. Därefter kommer ett längre seminarium att hållas utifrån rapporten.

Rapporten, som är skriven av Industrins ekonomiska råd (IER), behandlar flera områden, till exempel industrins betydelse för svensk ekonomi, industriavtalets utveckling och utmaningar samt kompetensförsörjningen inom industrin. Rapporten försöker också svara på frågor om världshandelns utveckling, robotisering och industrins position utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Seminariet som sker efter pressträffen modereras av ekonomijournalisten Pernilla Ström.

PROGRAM

09.50 Kaffe och registrering

10.00 Inledning – Martin Linder, förbundsordförande Unionen

09.05 Presentation av rapporten (IERs ledamöter)

11.00 Diskussion och frågor

11.30 Avslutning – Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen

11.35 Lunchmacka serveras

IER utses av Industriavtalets parter och består av fristående ekonomer. IERs uppgift är att ta fram rapporter och utlåtanden på uppdrag av parterna. Ledamöter i IER är:

  • Cecilia Hermansson, senior ekonom, Swedbank, och forskare, KTH (ordförande)
  • Juhana Vartiainen, politices doktor, riksdagsledamot i Finland
  • Mauro Gozzo, Mauro Gozzo Consulting AB
  • Ola Bergström, professor, Göteborgs Universitet

Tid för pressträff:                  måndagen den 9 oktober kl. 9.00 - 9.45
Tid för seminarium:              måndagen den 9 oktober kl. 10.00 - 12.00
Plats:                                   World Trade Center, Kungsbron 1, Lokal: Manhattan
Anmälan:                              sara.andreasson@fikansli.se, senast den 5 oktober

Presskontakt:
Julius Petzäll Mendonca, GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, 010-470 84 69
Jimmy Sandell, Livsmedelsföretagen, 073-355 06 07

Om oss

Industrirådet är parternas gemensamma plattform för att skapa goda förutsättningar för industrin och dess anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar