Delårsrapport 1 jan - 30 sept 2002

Report this content

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2002 Aktien Totalavkastning per 28 oktober 2002: -40%, avkastningsindex -36% Genomsnittlig totalavkastning från utgången av 1996 tom 28 oktober 2002: 7%/år, avkastningsindex 3%/år Kursutveckling per 28 oktober 2002: -43%, generalindex -37% Substansvärdet Per 28 oktober 2002: 125 kr per aktie Förändring från årets början: -39% Per 30 september 2002: 115 kr per aktie Per 31 december 2001: 204 kr per aktie Börsportföljen Värde per 28 oktober 2002: 24.263 mkr Värdeförändring från årets början: -38% Värde per 30 september 2002: 22.499 mkr Värde per 31 december 2001: 40.535 mkr Låg skuldsättning Nettolåneskulden minskade från 5,1 miljarder kronor vid årets början till 2,0 miljarder per den 28 oktober 2002, motsvarande en nettoskuldsättningsgrad om 8 procent. VDs KOMMENTAR Den negativa trenden för världens aktiemarknader tilltog under årets tredje kvartal. Den sammantagna effekten av misstro mot aktier som investeringsform, osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen i världen samt en allt mer tilltagande oro för en väpnad konflikt i Mellanöstern innebar att i princip alla världens börser och sektorer inom dessa föll kraftigt. Stockholmsbörsens fall från årets början med 44 procent var ett av de kraftigaste bland västvärldens börser. I denna tid av osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen och värdeutvecklingen på aktiemarknaderna har Industrivärden valt en försiktig väg. Vi har, förutom teckning av vår andel i Ericssons nyemission motsvarande drygt 750 mkr, endast gjort ett begränsat antal affärer. En låg belåningsgrad och en sund finansiell ställning har prioriterats. Vi arbetar oförtrutet vidare med att som långsiktiga aktiva ägare stödja våra större innehavsbolag i deras fortsatta utveckling för lönsam tillväxt. Samtidigt pågår en systematisk utvärdering av intressanta noterade nordiska bolag. Tack vare en stark finansiell ställning har vi i dagsläget kapacitet att investera i de bolag som stämmer överens med våra investeringskriterier. Så kommer också att ske när vi känner oss säkra på den specifika investeringsmöjligheten, dess värdeutvecklingspotential och när tidpunkten är den rätta. Anders Nyrén ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/31/20021031BIT00030/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/31/20021031BIT00030/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar