Förändring i företagsledningen

Industrivärdens vice verkställande direktör Bengt Kjell, med ansvar för bolagets investeringsverksamhet, kommer under en period att vara tjänstledig för att övergå till befattningen som verkställande direktör för Handelsbankens förvaltningsbolag AB Handel och Industri. Under den aktuella perioden kommer Bengt Kjells löpande arbetsuppgifter att övertas av vice verkställande direktören Carl-Olof By. Bengt Kjell kommer att kvarstå i de styrelseuppdrag han har för Industrivärden. Stockholm den 20 augusti 2009 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar