INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS I SAMBAND MED INDUSTRIVÄRDENS DELÅRSRAPPORT; KV1:2009

Industrivärdens delårsrapport för första kvartalet 2009 offentliggörs måndagen den 4 maj 2009 omkring klockan 12:00. Samma dag klockan 13:00 hålls en telefonkonferens där Industrivärdens VD Anders Nyrén presenterar rapporten för aktiemarknad och media. Efter presentationen ges möjlighet att ställa frågor.

Telefonkonferensen nås på telefonnummer 08-5052 0110. Ange referensen: Industrivärden. Vänligen ring in cirka 12:55 för att erhålla instruktioner från teleoperatör.

Efter mötet finns en inspelning tillgänglig på Industrivärdens hemsida under Investor Relations/Presentationer/Analytikermöten.

Eventuella frågor besvaras av IRO Sverker Sivall på telefon 08-666 64 19.

Välkommen!
Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar