INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS I SAMBAND MED INDUSTRIVÄRDENS HALVÅRSRAPPORT 2009

Industrivärdens delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2009 offentliggörs tisdagen den 4 augusti 2009 omkring klockan 09:00. Samma dag klockan 10:00 hålls en telefonkonferens där Industrivärdens VD Anders Nyrén presenterar rapporten för aktiemarknad och media. Efter presentationen ges möjlighet att ställa frågor. Telefonkonferensen nås på telefonnummer 08-5052 0110. Ange referensen: Industrivärden. Vänligen ring in cirka 09:55 för att erhålla instruktioner från teleoperatör. Efter mötet finns en inspelning tillgänglig på Industrivärdens hemsida under Investor Relations/Presentationer/Analytikermöten. Eventuella frågor besvaras av IRO Sverker Sivall på telefon 08-666 64 19. Välkommen!

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar