Publicering av Industrivärdens årsredovisning 2008

Informationen är sådan som AB Industrivärden (publ)ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 mars klockan 10:00.


Industrivärdens årsredovisning för räkenskapsåret 2008 finns från och med idag till-gänglig på bolagets hemsida, www.industrivarden.se (svensk version) samt www.industrivarden.net (engelsk version). Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägarna och övriga registrerade intressenter under vecka 12.

Tryckta årsredovisningar kan dessutom rekvireras från bolaget fr o m vecka 12.

Stockholm den 4 mars 2009

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar