Rapporttillfällen och årsstämma i Industrivärden 2010

Informationen är sådan som AB Industrivärden (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Lämnades för offentliggörande den 10 augusti 2009 klockan 10:00. Torsdagen den 11 februari - Bokslutsrapport 2009 Torsdagen den 8 april - Delårsrapport januari-mars Onsdagen den 5 maj - Årsstämma 2010 Måndagen den 5 juli - Delårsrapport januari-juni Tisdagen den 5 oktober - Delårsrapport januari-september Stockholm den 10 augusti 2009 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) För ytterligare information, kontakta: Industrivärdens vVD, Carl-Olof By, tel. 08-666 64 00

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar