Substansvärde och totalavkastning per den 30 december 2009

- Den 30 december 2009 var substansvärdet 111 Kr per aktie, en ökning med 87% inklusive återinvesterad utdelning under 2009. Sista stängningskursen var 88,25 kro-nor för A-aktien och 82,25 kronor för C-aktien. - Totalavkastningen under 2009 var 64% för A-aktien och 76% för C-aktien jämfört med 53% för avkastningsindex. - Aktieportföljens värde ökade med 19,3 Mdkr till 53,5 Mdkr, eller med 56% under 2009. Stockholmsbörsen steg med 47%. (För tabell se PDF) Stockholm den 4 januari 2010 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar