Substansvärdet per den 30 juni 2009

Den 30 juni 2009 var Industrivärdens substansvärde 80 kronor per aktie. Sista stängningskursen den 30 juni 2009 var 69,25 kronor för A-aktien och 63,50 kronor för C-aktien. Stockholm den 1 juli 2009 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) För ytterligare information kontakta: Carl-Olof By, vice verkställande direktör, telefon 08-666 64 00.

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar