Substansvärdet per den 30 maj 2008

Lämnad för publicering kl 10.00

Den 30 maj 2008 var Industrivärdens substansvärde 133 kronor per aktie.

Sista stängningskursen den 30 maj 2008 var 110,75 kronor för A-aktien och 100,50 kro-nor för C-aktien.


Stockholm den 2 juni 2008

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)

För ytterligare information kontakta:
Carl-Olof By, vice verkställande direktör, telefon 08-666 64 00.

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar