Substansvärdet per den 31 augusti 2009

Den 31 augusti 2009 var Industrivärdens substansvärde 98 kronor per aktie. Sista stängningskursen den 31 augusti 2009 var 84,75 kronor för A-aktien och 76,75 kronor för C-aktien. Stockholm den 1 september 2009 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) För ytterligare information kontakta: Carl-Olof By, vice verkställande direktör, telefon 08-666 64 00.

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar