Substansvärdet per den 31 maj 2009

Den 31 maj 2009 var Industrivärdens substansvärde 83 kronor per aktie. Sista stängningskursen den 29 maj 2009 var 72,25 kronor för A-aktien och 67,25 kronor för C-aktien. Stockholm den 1 juni 2009 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar