Substansvärdet per den 31 mars 2009

Den 31 mars 2009 var Industrivärdens substansvärde 60 kronor per aktie.

Sista stängningskursen den 31 mars 2009 var 58,75 kronor för A-aktien och 52,00 kronor för C-aktien.


Stockholm den 1 april 2009
AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)

För ytterligare information kontakta:
Carl-Olof By, vice verkställande direktör, telefon 08-666 64 00.

Lämnad för publicering den 1 april 2009 kl 09.00

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar