Förändringar i rapporteringen av Indutrades affärsområden

Under inledningen av 2012 har ett antal bolag flyttats mellan Indutrades olika affärsområden. Förändringen har genomförts för att bättre utnyttja koncernens ledningsresurser och tillvarata respektive bolags tillhörighet till bolag med liknande verksamhet. 

Förändringarna kommer att återspeglas i koncernens externa rapportering från

och med delårsrapporten avseende perioden 1 januari – 31 mars 2012 som publiceras den
3 maj 2012. Jämförelsesiffror för räkenskapsåret 2011 har räknats om enligt bifogad proformaredovisning.

Stockholm den 27 april 2012

INDUTRADE AB (publ)

         För ytterligare information vänligen kontakta:
         
         Johnny Alvarsson, VD och koncernchef, tel 070 589 17 95 eller
         Kennet Göransson, Ekonomidirektör, tel 08 703 03 18.

Om oss

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter. Den grundläggande styrningsprincipen för koncernen är baserad på decentralisering av såväl beslutsfattande som ansvar. Organisationen präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens kombinerat med en välbalanserad riskspridning vad gäller kunder, produkter, leverantörer, branscher och geografiska marknader. Koncernen är uppdelad i åtta affärsområden; – Benelux– DACH– Finland– Fluids & Mechanical Solutions– Flow Technology– Industrial Components– Measurement & Sensor Technology– UK Indutrades omsättning uppgick 2018 till 16 848 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 2 087 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar