Inbjudan till webbsänd presentation av Indutrades bokslutskommuniké 2017

Indutrade kommer att offentliggöra bokslutskommunikén 2017 tisdagen den 13 februari kl. 08.00 CET. En webbsänd presentation kommer att hållas samma dag kl. 11.00 av VD Bo Annvik och finansdirektör Jan Öhman, följt av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska och webbsänds live via www.indutrade.se eller:

http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1584728&s=1&k=9E44678D86285A04C6078B6B7BF5B3D6

För att ta del av presentationen via telefon ring:

UK: +44 203 008 9810

SE: +46 8 566 426 65

US: +1 855 831 5945

Presentationsmaterialet kommer efter mötet att läggas ut på vår webbplats där du även kan se och höra presentationen i efterhand.

Stockholm den 31 januari 2018

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Annvik, VD och koncernchef

Tel: 08 703 03 00 

Om Indutrade

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas bland annat av

• Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
• Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi
• Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap

Koncernen är organiserad i åtta affärsområden: Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components, Measurement & Sensor Technology, Benelux, DACH, Finland och UK. Indutrades omsättning uppgick 2016 till 12 955 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 1 484 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs gärna mer på www.indutrade.se

Taggar:

Om oss

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter. Den grundläggande styrningsprincipen för koncernen är baserad på decentralisering av såväl beslutsfattande som ansvar. Organisationen präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens kombinerat med en välbalanserad riskspridning vad gäller kunder, produkter, leverantörer, branscher och geografiska marknader. Koncernen är uppdelad i åtta affärsområden; – Benelux– DACH– Finland– Fluids & Mechanical Solutions– Flow Technology– Industrial Components– Measurement & Sensor Technology– UK Indutrades omsättning uppgick 2018 till 16 848 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 2 087 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar