Inbjudan till webbsänd presentation av Indutrades bokslutskommuniké 2020

Report this content

Tisdagen den 2 februari kommer Indutrade att offentliggöra bokslutskommuniké 2020 ca kl. 8.00. En webbsänd presentation av rapporten kommer att hållas samma dag kl. 10.00 av VD och koncernchef Bo Annvik och ekonomi- och finansdirektör Patrik Johnson, följt av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska och webbsänds live via indutrade.se eller:

https://tv.streamfabriken.com/indutrade-q4-2020

För att ta del av presentationen via telefon och ställa frågor, vänligen ring:

SE: 08 566 42 707
UK: +44 333 300 9260
US: +1 8 335 268 381

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på vår hemsida efter mötet, där det även går att se och höra presentationen i efterhand.

Välkomna!

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen besök indutrade.se eller kontakta:
Frida Adrian, Vice President Communications, Sustainability and IR
tel. 08 703 03 00, 070 930 93 24

Om IndutradeIndutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som i dag består av över 200 företag i ett 30-tal länder, främst i Europa. Vi arbetar på ett decentraliserat sätt för att skapa hållbar, lönsam tillväxt genom att utveckla och förvärva framgångsrika företag som leds av passionerade entreprenörer. Våra företag utvecklar, tillverkar och säljer komponenter, system och tjänster med betydande teknikinnehåll inom utvalda nischer. Vår värderingsdrivna kultur där människor gör skillnaden har legat till grund för vår framgång sedan starten 1978. Indutrades omsättning uppgick 2019 till 18,4 miljarder kronor och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

ir@indutrade.com

Om Indutrade

Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som i dag består av över 200 företag i ett 30-tal länder, främst i Europa. Vi arbetar på ett decentraliserat sätt för att skapa hållbar, lönsam tillväxt genom att utveckla och förvärva framgångsrika företag som leds av passionerade entreprenörer. Våra företag utvecklar, tillverkar och säljer komponenter, system och tjänster med betydande teknikinnehåll inom utvalda nischer. Vår värderingsdrivna kultur där människor gör skillnaden har legat till grund för vår framgång sedan starten 1978. Indutrades omsättning uppgick 2019 till 18,4 miljarder kronor och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Taggar: