Inbjudan till webbsänd presentation av Indutrades delårsrapport januari – juni 2020

Report this content

Indutrade kommer att offentliggöra delårsrapporten januari – juni 2020 fredagen den 17 juli 2020 kl. 11.00. En webbsänd presentation kommer att hållas samma dag kl. 13.30 av VD och koncernchef Bo Annvik och ekonomi- och finansdirektör Patrik Johnson, följt av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska och webbsänds live via www.indutrade.se eller:

https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=53DF5716-0F6E-48F4-9982-5C11E30E3F25

För att ta del av presentationen via telefon och ställa frågor, vänligen ring: 
SE: 08 505 58 366
UK: +44 333 300 9030 
US: +1 6 467 224 956

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på vår hemsida efter mötet, där det även går att se och höra presentationen i efterhand.

Välkomna!

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Frida Adrian, Vice President Communications, Sustainability and IR
tel. 08 703 03 00, 070 930 93 24

Om Indutrade

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas bland annat av

• Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
• Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi
• Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap

Koncernen är organiserad i åtta affärsområden: Benelux, DACH, Finland, Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components, Measurement & Sensor Technology och UK. Indutrades omsättning uppgick 2019 till 18 411 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 2 330 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs gärna mer på www.indutrade.se

Taggar: