Inbjudan till webbsänd presentation av Indutrades delårsrapport januari–mars 2019

Report this content

Indutrade kommer att offentliggöra delårsrapporten januari–mars 2019 torsdagen den 25 april 2019 kl. 12.00. En webbsänd presentation kommer att hållas samma dag kl. 15.00 av VD Bo Annvik och ekonomi- och finansdirektör Patrik Johnson, följt av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska och webbsänds live via www.indutrade.se eller:

http://event.on24.com/wcc/r/1980980-1/03B5F5697E1B5200F1B20B5C76A614A3

För att ta del av presentationen via telefon och ställa frågor, vänligen ring:

SE: +46 8 566 42 692

UK: +44 333 300 9273 

US: +1 646 722 4903

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på vår hemsida efter mötet, där det även går att se och höra presentationen i efterhand.

Välkomna!

Stockholm den 11 april 2019

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Frida Adrian, Vice President Communications, Sustainability and IR
tel. 08 703 03 00, 070 930 93 24

Om Indutrade

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas bland annat av

• Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
• Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi
• Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap

Koncernen är organiserad i åtta affärsområden: Benelux, DACH, Finland, Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components, Measurement & Sensor Technology och UK. Indutrades omsättning uppgick 2018 till 16 848 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 2 087 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs gärna mer på www.indutrade.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar