Indutrade emitterar ett obligationslån om 500 MSEK

Indutrade AB (publ) har emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 500 MSEK med en löptid om 5,25 år.

Obligationslånet uppgår till 500 MSEK och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR +1,35%. Likviden från obligationsemissionen kommer att användas till refinansiering av existerande lån och allmänna verksamhetsändamål.

Indutrade kommer att ansöka om notering av det nya obligationslånet på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List.

Handelsbanken och Nordea har varit finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen.

Stockholm den 18 juni 2019

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:                              

Patrik Johnson, CFO

Tel: 08 703 03 00

Om Indutrade

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas bland annat av

• Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
• Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi
• Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap

Koncernen är organiserad i åtta affärsområden: Benelux, DACH, Finland, Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components, Measurement & Sensor Technology och UK. Indutrades omsättning uppgick 2018 till 16 848 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 2 087 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs gärna mer på www.indutrade.se

Taggar:

Om oss

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter. Den grundläggande styrningsprincipen för koncernen är baserad på decentralisering av såväl beslutsfattande som ansvar. Organisationen präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens kombinerat med en välbalanserad riskspridning vad gäller kunder, produkter, leverantörer, branscher och geografiska marknader. Koncernen är uppdelad i åtta affärsområden; – Benelux– DACH– Finland– Fluids & Mechanical Solutions– Flow Technology– Industrial Components– Measurement & Sensor Technology– UK Indutrades omsättning uppgick 2018 till 16 848 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 2 087 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar