Indutrade erhåller kreditbetyget BBB- med stabila utsikter från S&P

Report this content

Indutrade AB har erhållit det långsiktiga kreditbetyget BBB- med stabila utsikter från ratinginstitutet S&P Global Ratings.

Indutrade har under flera år varit aktiv på den svenska kapitalmarknaden som utgivare av företagscertifikat och obligationer. Många investerare har regler som endast tillåter investeringar i bolag med publik rating. Det har därför varit naturligt för Indutrade att ansöka om ett kreditbetyg för att ytterligare bredda investerarbasen.

“Ett kreditbetyg motsvarande investment grade bekräftar Indutrades stabila affärsmodell och starka finansiella ställning. Betyget förbättrar vår position ytterligare på kapitalmarknaderna och kommer att stödja Indutrade i den fortsatta tillväxtstrategin,” säger Patrik Johnson, Ekonomi- och finansdirektör vid Indutrade.

Stockholm den 29 mars 2021

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Annvik, VD och Koncernchef
Tel: 08 703 03 00 eller
Patrik Johnson, Ekonomi- och finansdirektör
Tel: 070 397 50 30

Om Indutrade

Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som i dag består av över 200 företag i ett 30-tal länder, främst i Europa. Vi arbetar på ett decentraliserat sätt för att skapa hållbar, lönsam tillväxt genom att utveckla och förvärva framgångsrika företag som leds av passionerade entreprenörer. Våra företag utvecklar, tillverkar och säljer komponenter, system och tjänster med betydande teknikinnehåll inom utvalda nischer. Vår värderingsdrivna kultur där människor gör skillnaden har legat till grund för vår framgång sedan starten 1978. Indutrades omsättning uppgick 2020 till 19,2 miljarder kronor och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Taggar: