Indutrade förvärvar dansk sensortillverkare

Indutrade har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Senmatic A/S, Odense, Danmark med en årsomsättning om cirka 120 MDKK.

Senmatic (www.senmatic.com) tillverkar ett brett sortiment av standard- och kundanpassade sensorer för mätning av temperatur och luftfuktighet. Kunderna finns primärt inom branscher som marin kylfrakt, petrokemi, kraftgenerering, processindustri och andra marina applikationer. Senmatic erbjuder också system för klimatstyrning av industriella växthus och LED-belysning.

”Förvärvet av Senmatic är ytterligare ett steg i strategin att växa inom mät- och givarteknik” säger Johnny Alvarsson, VD på Indutrade.

Tillträde sker idag och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde Measurement & Sensor Technology. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 18 mars 2016

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johnny Alvarsson, Verkställande direktör, telefon 070 589 17 95.

Om Indutrade
I
ndutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas bl.a. av

- tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
- tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi
- decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap

Koncernen är organiserad i sex affärsområden; Engineering & Equipment, Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components, Measurement & Sensor Technology samt Special Products. Indutrades omsättning uppgick 2015 till 11 881 mkr och rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 1 427 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar