Indutrade förvärvar danskt flödesteknikbolag med stark ställning inom läkemedelsindustrin

Report this content

Indutrade har den 1 oktober 2021 tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i det danska bolaget Alflow Scandinavia A/S (Alflow), www.alflow.dk, med en årsomsättning om cirka DKK 100 miljoner (SEK 140 miljoner).

Alflow är ett specialiserat teknikhandelsbolag som erbjuder ett brett produktsortiment av flödes-komponenter till läkemedels-, livsmedel- och industrimarknaderna. Sedan starten 1998 har Alflow byggt upp ett omfattande produktsortiment som uppfyller marknadens högsta krav och riktlinjer vad gäller säkerhet och renlighet. Produktutbudet är noga utvalt och omfattar exempelvis ventiler, pumpar, kopplingar, single-use produkter samt en mängd reservdelar. Kunderna finns främst i Danmark och de långvariga kundrelationerna har gjort Alflow till en både strategisk och värdeskapande partner. Företaget har 32 medarbetare och är baserat i Vejen, Danmark.

“Vi är väldigt nöjda över förvärvet av Alflow som både stärker och breddar vår räckvidd inom flödestekniksegmentet och även inkluderar den snabbväxande single-use marknaden inom läkemedelsindustrin. Företaget är välskött med omfattande expertis inom sitt område och de nära kundrelationerna ser vi som en tillgång,” säger Bo Annvik, VD och koncernchef för Indutrade.

Tillträde sker idag och Alflow kommer att ingå i Indutrades affärsområde Flow Technology. Förvärvet är Indutrades 11:e under 2021 och bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 1 oktober 2021

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Annvik, VD och koncernchef
Tel: 08 703 03 00

Om Indutrade

Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som i dag består av över 200 företag i ett 30-tal länder, främst i Europa. Vi arbetar på ett decentraliserat sätt för att skapa hållbar, lönsam tillväxt genom att utveckla och förvärva framgångsrika företag som leds av passionerade entreprenörer. Våra företag utvecklar, tillverkar och säljer komponenter, system och tjänster med betydande teknikinnehåll inom utvalda nischer. Vår värderingsdrivna kultur där människor gör skillnaden har legat till grund för vår framgång sedan starten 1978. Indutrades omsättning uppgick 2020 till 19,2 miljarder kronor och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Taggar: