Indutrade förvärvar Färber & Schmid AG i Schweiz

Report this content

Indutrade har den 29 maj tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Färber & Schmid AG (www.faerber-schmid.ch) med en årsomsättning om cirka CHF 23 miljoner. Avtalet tecknades efter marknadens stängning.

Färber & Schmid är ett företag specialiserat på miljöanpassade kemikalier till marknaden för rening av industriellt restvatten samt ytbehandling. Produkterna är baserade på miljövänliga kemikalier och är till största del tillverkade efter egna recept inom området för vattenrening och särskilda reningskemikalier. Med sina innovativa lösningar och produkter som anpassas efter varje enskild kunds krav och behov, arbetar bolaget för att på bästa möjliga sätt bevara och spara på resurserna, både ur ett ekonomiskt- och miljöperspektiv.

Färber & Schmid erbjuder även tjänster inom design av anläggningar och byggande av anläggningar för rening av industri- och avloppsvatten. Kunderna finns bland annat inom målnings- och ytbeläggningsindustrin och den mekaniska industrin. Bolaget har 22 anställda och är baserat i Dietikon, Schweiz, och har även ett etablerat kontor i Stuttgart, Tyskland.

Tillträde ägde rum den 29 maj och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde DACH.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 31 maj 2019

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Annvik, VD och koncernchef
Tel: 08 703 03 00

Om Indutrade

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas bland annat av

• Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
• Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi
• Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap

Koncernen är organiserad i åtta affärsområden: Benelux, DACH, Finland, Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components, Measurement & Sensor Technology och UK. Indutrades omsättning uppgick 2018 till 16 848 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 2 087 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs gärna mer på www.indutrade.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar