Indutrade förvärvar finsk leverantör av avancerade kabelsystem

Report this content

Indutrade har den 4 januari tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i det finska bolaget Pistesarjat Oy, www.pistesarjat.fi/fi/, med en årsomsättning om cirka EUR 9 miljoner.

Pistesarjat är ett teknikhandelsbolag som erbjuder kabelsystem för värme- och frostskydd, brandsäkra kablar och datakabelsystem från globalt ledande leverantörer till sina kunder i Finland. Med över 40 års erfarenhet erbjuder Pistesarjat högkvalitativa lösningar för tillämpningsområden som avfrostning, eluppvärmning, betonghärdning, värmekablar för industriellt bruk och brandsäkra kabelsystem. Produkterna säljs direkt till industriella kunder och via elunderleverantörer som installerar kabelsystemen. Slutkunderna finns främst i byggsektorn och inom tung industri. Företaget är baserat i Espoo, Finland och har 25 medarbetare.

Tillträde sker idag och Pistesarjat kommer att ingå i Indutrades affärsområde Finland.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 4 januari 2021

 

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Annvik, VD och koncernchef
Tel. 08 703 03 00

Om Indutrade

Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som i dag består av över 200 företag i ett 30-tal länder, främst i Europa. Vi arbetar på ett decentraliserat sätt för att skapa hållbar, lönsam tillväxt genom att utveckla och förvärva framgångsrika företag som leds av passionerade entreprenörer. Våra företag utvecklar, tillverkar och säljer komponenter, system och tjänster med betydande teknikinnehåll inom utvalda nischer. Vår värderingsdrivna kultur där människor gör skillnaden har legat till grund för vår framgång sedan starten 1978. Indutrades omsättning uppgick 2019 till 18,4 miljarder kronor och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Taggar: