Indutrade förvärvar Holland Fasteners – leverantör av industriella fästelement

Indutrade har den 20 juli tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i det holländska bolaget Holland Fasteners B.V. (HoFa) www.hofa.nl/, med en årsomsättning om cirka EUR 5 miljoner.

HoFa är en leverantör av högkvalitativa produkter såsom bultar, skruvar, muttrar och nitar, där en stor del av produkterna är kundanpassade och specialtillverkade efter ritningar och specifikationer. Produkterna säljs i ett antal europeiska länder med Nederländerna som huvudmarknad. Till kundssegmenten hör tillverkare av jordbruksmaskiner och hushållsapparater, möbeltillverkare, trä- och metallindustri samt slutanvändare inom elinstallationer. Även industriella återförsäljare finns bland kunderna. Bolaget har 9 anställda och är baserat i Bleiswijk, Nederländerna.

Tillträde ägde rum igår och HoFa kommer att ingå i Indutrades affärsområde Benelux.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 21 juli 2020

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Annvik, VD och koncernchef
Tel 08 703 03 00

Om Indutrade

Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som i dag består av över 200 företag i ett 30-tal länder, främst i Europa. Vi arbetar på ett decentraliserat sätt för att skapa hållbar, lönsam tillväxt genom att utveckla och förvärva framgångsrika företag som leds av passionerade entreprenörer. Våra företag utvecklar, tillverkar och säljer komponenter, system och tjänster med betydande teknikinnehåll inom utvalda nischer. Vår värderingsdrivna kultur där människor gör skillnaden har legat till grund för vår framgång sedan starten 1978. Indutrades omsättning uppgick 2019 till 18,4 miljarder kronor och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Taggar: