Indutrade förvärvar holländska Tradinco Instruments

Indutrade har den 22 december 2017 tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i det holländska bolaget Tradinco Instrumenten-Apparaten B.V. (https://tradinco.com/). Avtalet tecknades efter marknadens stängning i fredags.

Tradinco Instruments grundades 1963 och utvecklar, tillverkar och distribuerar test- och kalibreringsutrustning samt sensorer för industriella kunder och laboratorier. Bolaget är specialiserat på mätning av tryck, temperatur och elektricitet. De globala kunderna finns inom en mängd olika branscher, till exempel elektronik, kemi, kraftproduktion och medicinteknik. Bolaget har ett 30-tal anställda och omsätter cirka 7 MEUR.

Tillträde ägde rum den 22 december 2017 och Tradinco Instruments kommer att ingå i Indutrades affärsområde Special Products. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 27 december 2017

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Annvik, VD och koncernchef

Tel: 08 703 03 00

Om Indutrade

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas bl.a. av 

- Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov

- Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi

- Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap

Koncernen är organiserad i sex affärsområden, Engineering & Equipment, Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components, Measurement & Sensor Technology samt Special Products. Indutrades omsättning uppgick 2016 till 12 955 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 1 484 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.indutrade.se

Taggar:

Om oss

Indutrade arbetar för att skapa hållbar, lönsam tillväxt på ett decentraliserat sätt genom att utveckla och förvärva framgångsrika företag som leds av passionerade entreprenörer. Vi utvecklar och förvärvar bolag som kännetecknas av högt teknikkunnande och förmågan att bygga långvariga, nära relationer med kunder och leverantörer. Indutrades bolag tillverkar, utvecklar och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll. Vi erbjuder hållbara lösningar som stärker såväl vår som våra kunders konkurrenskraft. Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter.Organisationen präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens kombinerat med en välbalanserad riskspridning vad gäller kunder, produkter, leverantörer, branscher och geografiska marknader. Koncernen är uppdelad i åtta affärsområden; – Benelux– DACH– Finland– Fluids & Mechanical Solutions– Flow Technology– Industrial Components– Measurement & Sensor Technology– UK Indutrades omsättning uppgick 2019 till 18 411 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 2 330 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar